Privacy- en cookieverklaring Winc Academy B.V.

Je privacy is voor Winc Academy van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:
• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken,
via deze privacyverklaring;
• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
• Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Winc Academy BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2-10-2019.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) de persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Winc Academy BV
Reinaert de Vosstraat 27
1055 CL Amsterdam
info@wincacademy.nl
+31 (0)88 16 60 316

Doeleinden van verwerking

Contactformulier
Met het contactformulier kun je je aanmelden voor onze front-end programmeer opleiding, de driedaagse mini-course en /of onze gratis webinar.

Hiervoor vragen wij om je NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, front-end opleiding en leeftijd. Deze hebben wij nodig om de meest relevante opleiding voor je te bepalen en daarmee voor de overeenkomst die we uiteindelijk met je sluiten. Wij bewaren deze informatie zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou wordt gesloten. Als er binnen 12 maanden geen overeenkomst tot stand komt verwijderen wij de gegevens binnen een maand.

Opleiding

Als je aan een opleiding deelneemt gebruiken wij de gegevens uit het Contactformulier en andere gegevens, namelijk: opleidingsvoortgang, betaalgegevens, werkgever en de correspondentie tussen jou en Winc Academy. Het doel van het gebruik van deze gegevens is om je de opleiding aan te bieden. We gebruiken deze gegevens op grond van noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Test

Door het doen van onze test (https://doedetest.wincacademy.nl/ ) geef je je naam, e-mailadres, werkervaring en carrièrevoorkeuren aan ons door.

We gebruiken deze gegevens om je per e-mail een gepersonaliseerd advies te versturen over onze producten. We doen dit op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot 12 maanden na de test. Als je je naar aanleiding van de test aanmeldt kunnen we de ingevulde
gegevens bewaren zolang de overeenkomst tussen jou en ons duurt.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.

Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt.

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Reclame
Als je ooit een opleiding bij ons hebt gevolgd willen we jou graag informeren over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Als we dat doen gebeurt dit per e-mail. We bewaren je NAW-gegevens, e-mailadres en afgenomen product(en) daarom maximaal 2 jaar na de beëindiging van de laatst gevolgde opleiding. We gebruiken deze gegevens op basis van de wettelijke grondslag gerechtvaardigd belang.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Het gaat daarbij om de volgende categorieën van partijen:

• IT-leverancier
• Hostingpartij
• Zelfstandige, ingehuurde docenten
• Leverancier assessments en testen
• Eventueel je werkgever

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In onderstaande tabel staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

Cookie Soort Entiteit Doel
Google Analytics
Analytisch
Google Ireland Ltd.
Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we: - een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten; - Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; - verder geen gegevens delen met Google; en - we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.
Google Tag Manager
Functioneel
Google Ireland Ltd.
Functionele cookie om ons te helpen om bepaalde plug-ins en cookies te installeren op onze website. Deze cookie verwerkt enkel een cookie ID. Meer info? Zie de privacy policy van Google.
Facebook Custom Audience
Marketing
Facebook Ireland Ltd.
Het tonen van relevante advertenties op Facebook.
Facebook connect
Sociale media / marketing
Facebook Ireland Ltd.
Het meten van relevante advertenties.
LinkedIn Ads
Marketing
LinkedIn Ireland
Het tonen van relevante advertenties op LinkedIn.
LinkedIn Analytics
Analytisch
LinkedIn Ireland
Het meten van relevantie van advertenties.
HubSpot
Analytisch
HubSpot, Inc.
Functionele cookie om de website veilig te laten werken.
HubSpot Forms
Inkomende berichten
HubSpot, Inc.
Het ontvangen van gegevens in webformulieren.

Wij hebben met bovengenoemde partijen een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

 

Hoe zit het met bewaartermijnen en verwijdering van cookies?

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode (sessie) automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

Hoe kan ik cookies in- en uitschakelen?

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser.

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

• Recht op inzage: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien;

• Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;

• Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing;

• Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen;

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij;

• Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

 

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto onzichtbaar maakt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen. Als wij niet aan je gegevens kunnen voldoen, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke bewaarplicht, zullen we je daarvan ook tijdig op de hoogte stellen.

 

Klacht indienen

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van je persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar info@wincacademy.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder op het gebied van privacy. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.